Coaching

Längtar du efter något mer i livet?

Längtar du efter något mer i livet? Vill du utvecklas? Uppnå bestämda mål? Det kan gälla både ditt privata liv och/eller i ditt arbetsliv?

Jag erbjuder dig min närvaro och mitt stöd för att tillsammans utforska var du befinner dig idag och vad du behöver för strategier och verktyg för det du vill uppnå.

I mina möten med dig använder jag mig av bland annat psykosyntesens kraftfulla verktyg, samt KBT och ACT. Det är dina behov som styr.

Coching innebär stöd i utvecklingsprocessen:

  • Bli medveten och komma till insikt.
  • Finna din mening och balans i livet.
  • Nuet och framtiden.
  • Skapa förändring privat/arbetsliv.
  • Hantera problem och svaåra situationer.
  • Stärka din självkänsla.
  • Ta fram dina styrkor och kreativitet.
  • Få syn på det som tjänar och begränsar i livet.
  • Insikt om viljan och utveckla den som en stark kraft.
  • Skapa en sann självbild. 

Boka samtal