Samtalsterapi

Står du vid ett vägskäl?

Kanske behöver du reflektera över din livssituation? Vill du kanske reflektera över och förändra någon sida av dig själv, dina livsmönster eller din livssituation. Det kanske handlar om att komma igenom hinder i livet; livskriser, skilsmässa, sorg eller utmattning. Vid sådan tillfällen innebär det att ge dig själv möjlighet att läka, att stanna upp och reflektera och medvetandegöra dig kring frågorna; vem är jag nu och vem vill jag egentligen vara? 

På ett varsamt och fördjupat sätt går det att väva nya mönster och bygga nya broar av inre trygghet via psykosyntesen finns att tillgå som verktyg i det arbetet.

Väva nya mönster och bygga nya broar


Genom samtal kan du på ett varsamt och fördjupat sätt väva nya mönster och bygga nya broar av inre trygghet i ditt liv som tar dig dit du önskar och längtar efter. Som samtalsterapeut finns jag till för dig. Jag erbjuder dig min närvaro, mitt lyssnande och min empati och med full respekt för det liv som du lever idag och dina erfarenheter från förr och dit du vill. Jag finns vid din sida när du utforskar dina motiv och lär känna den människa som bor inom dig. Till mig kan du komma för samtal under några enstaka tillfällen eller under en längre period. Alla samtal sker under sekretess.


Samtalsterapi kan ge dig:

  • Nya perspektiv och ökad medvetenhet om vem du är och vad du vill.
  • Fördjupar din relation till dig själv och ditt intre ledarskap
  • Stärker din självkänsla och ökar din förmåga att relatera mer autentiskt och empatiskt
  • Ökad känsla av av mening och riktning i livet
  • Ökad självmedkänsla

Boka samtal