Om mig

Samtalsterapeut och coach


Jag tror på varje individs möjlighet till utveckling genom samtal som bygger på tillit och förtroende.

Jag erbjuder dig min närvaro och mitt stöd för att tillsammans utforska var du befinner dig idag och vad du behöver för strategier och verktyg för det du vill uppnå.

I mina möten med dig använder jag mig av bland annat psykosyntesens kraftfulla verktyg, samt kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Det är dina behov som styr.

Om mig  

Jag är Leila Berntsson och arbetar som samtalsterapeut och coach. Jag erbjuder dig min närvaro och mitt stöd för att tillsammans utforska var du befinner dig idag och vad du behöver för strategier och verktyg för det du vill uppnå.

I mina möten med dig använder jag mig av bland annat psykosyntesens kraftfulla verktyg, samt kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Det är dina behov som styr.

Områden som du kan ha behov att tala om kan vara relationer, livskriser, stress, skilsmässa, existentiella frågor, sorg, våld i nära relationer och andra områden i livet.

Några ord om mig:

Mitt liv är ett livslångt lärande. Mina kriser, utmaningar och erfarenheter har hjälpt mig att bli den människa jag både anade och inte visste att jag ville bli. Det blev något annat - ännu bättre. Resan gör mig mer och mer ödmjuk inför möten med andra människor. Mitt liv fylls med mening och innehåll att få vara den medmänniska som erbjuder någon annan stöd i hens liv. Jag blir fylld av glädje i visshet av den expansion som vi alla rymmer och få tillgång till. Ibland behöver vi stöd i den processen. Jag finns till för dig som behöver det.

Förutom att jag är terapeut och coach arbetat jag även som projekt- och processledare inom utbildningsområdet. Har en även yogalärarutbildning i Indien, vid Vasishta Yoga Research Foundation. Praktiserar yoga sedan 2006 och är en hängiven yogini. 

Utbildningar:

Diplomerad samtalsterapeut i Psykosyntes, HumaNova

Basutbildning i integrativ psykoterapi som inkluderar:

 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Schematerapi
 • Relationell terapi

Diplomerad samtalscoachEMCC-certifierad

Diplomerad handledare - HumaNova

Mina arbetsområden är:

 • Diplomerad Samtalsterapeut
 • Diplomerad Coach
 • Diplomerad Handledare
 • Lärare på HumaNova, Göteborg
 • Projekt- och processledare
 • Hathayogalärare
 • Klangmassör

Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och följer deras Etiska regler.


Boka ett första samtal