Samtal och Utveckling 

Lev din längtan som bor i ditt hjärta 

Samtalsterapi och coaching

Medvetenhet - Insikt - ViljaMedvetenhet 

Står du i ett vägskäl i livet? Behöver du reflektera över din livssituation? 

Det kan röra sig om längtan efter något mer, längtan efter efter att lära känna dig själv på djupet, att leva i sanna relationer. Helt enkelt att leva din längtan som bor i ditt hjärta. 


 Insikt

Har du haft något på känn, men inte kunnat formulera det. En insikt som ett AHA när du via tanken och medvetandet kan sätta fingret på det. Något du kan formulera. Det glimmar till i djupet av din egen källa. Kanske kan det vara att bli du blir medveten om dina egna livsmönster som skaver som kan föra med sig att du vill finna nya vägar som leder till ett djupare stöd inom dig. En vilja till utveckling. Insikt ryms inom varje människa. Vilja

Viljan är kraften och energin som tar dig dit du vill. Viljan ger motivation, styrka och handlingskraft. Vilja är det som gör tankarna till energi. Vilja och kärlek i samklang skapar balans och innerlighet.

Personlig utveckling